Kenmerken beelddenken

Is mijn kind een beelddenker?

De meeste beelddenkers zullen ongeveer 10 van de volgende eigenschappen of gedragingen vertonen. Deze kenmerken kunnen van dag tot dag of zelfs van minuut tot minuut verschillen. Het meest kenmerkende is deze onregelmatigheid.

Algemeen
- Spreken
- Zwakke articulatie.
- Onduidelijk praten (binnensmonds gemompel).
- Struikelen over woorden (denken gaat sneller dan praten).
- Verhaspelen van woorden.
- Veel gebaren maken bij het vertellen.

Luisteren
- Gericht luisteren blijft achter bij ontdekkend zien.
- Vertraagde of te snelle reactie op aanwijzingen en opdrachten.
- Luisteren met een “half oor”.
- Moeite met het verwerken van mondelinge informatie (onthouden van instructies, bij  langdurige instructies de “rode draad” kwijtraken).
- Veel misverstanden (té letterlijk opvatten wat er wordt gezegd; standjes – voor anderen bedoeld – persoonlijk opvatten).

Taalontwikkeling
- Moeite met het koppelen van woorden aan beelden.
- Woordvindingsproblemen (dinges, die, dat...).
- Eigenaardig woordgebruik.
- Weinig lijn in de verhalen die het kind vertelt (grote gedachtesprongen, achteraan of zomaar ergens midden in het verhaal beginnen, verhalen hangen als los zand aan elkaar).
- Vrij beperkte, maar wel originele woordenschat.

Motorische ontwikkeling
- Slechte fijne motoriek.
- Verhoogd ongeluksvatbaar.
- Onhandig.
- Geen ritme- of maatgevoel.

Oriëntatie in tijd en ruimte
- Gebrekkig tijdsbesef.
- Moeite met oriëntatie in de ruimte.
- Links en rechts verwarren.
- Moeite om zaken op (volg)orde te houden.

Overige kenmerken
- Vertraagde ontwikkeling (cognitief/affectief/ lichamelijk).
- Té kinderlijk gedrag (jong voor de leeftijd).
- Clownesk gedrag.
- Oververmoeid, zeker als de vakantie nadert.
- Korte spanningsboog (concentratieproblemen).
- Veranderlijk, gemakkelijk af te leiden.
- Wisselend prestatiepatroon.
- Moeite met het afmaken van dingen.
- Moeite om de aandacht te verdelen.
- Afhankelijk van omstandigheden (systematiek/structuur uit de omgeving).
- Impulsief/ associatief.
- Onverwacht heldere vragen en oplossingen voor problemen.
- Inzicht ontstaat als bij toverslag (Aha-erlebnis).
- Groot doorzettingsvermogen (uit lijfsbehoud).
- Fantasieverhalen, op het leugenachtige af.
- Moeite met het verwoorden van gevoelens/emoties.
- Veel fantasie, vindingrijk, origineel.
- Tot het uiterste doorgevoerde hobby’s.
- Dromerig/teruggetrokken (eigen wereldje).
- (Over)gevoelig/emotioneel kwetsbaar.
- Te resoluut optreden om onzekerheid te verbergen.
- Faalangst.
- Overdreven rechtvaardigheidsgevoel.
- Hoge empathie/sociaal zeer bewogen.
- Staat vaak wat alleen tussen broertjes/zusjes.
- Lage frustratiedrempel.
- Koppig/halsstarrig.
- Rommelig/chaotisch.
- Moeite om zich aan afspraken en regels te houden.
- Ongedisciplineerd (tekort aan zelfdiscipline).
- Vergeetachtig.

Werkhouding
- Neiging om snel tevreden te zijn over eigen prestaties.
- Onvermogen om eigen handelen kritisch te bekijken.
- Weerstand tegen nakijken van gemaakt werk (zelf controleren, eigen prestaties nog eens onder de loep nemen).
- Gevoel al klaar te zijn met het (huis)werk als er eigenlijk nog maar net een eerste gooi naar gedaan is.
- Te gehaast tempo met als motto “af is af”.
- Afraffelende, vluchtige manier van werken: vlug, vlug en nog eens vlug.
- Moeite om het (huis)werk helemaal af te maken.
- Moeite om zaken te ordenen (b.v. agenda).
- Moeite om zaken systematisch aan te pakken.

Training voor beelddenkers

De beeld en brein training in groepsverband bestaat uit 8 lessen van ruim een uur. De training is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Leerstrategieen
  • Kleurmethode
  • Mindmapping
  • Geheugenstrategie
  • Faalangstreductie
€ 225,-