Is jouw kind een beelddenker? En zijn er leerproblemen?

Is jouw kind een beelddenker? En zijn er leerproblemen?

Als specialist beelddenken krijg ik telefoontjes of e-mailtjes van ouders die zich zorgen maken om de leerprestaties van hun kind. Vaak vertellen ze mij dat ze denken dat er meer uit hun kind te halen is dan er nu gebeurt, maar hun zoon of dochter problemen laat zien zoals automatiseringsproblemen van rekensommen, leesproblemen, spellingsproblemen of rekenproblemen.

Wanneer je kind vastloopt, heb je daar als ouder zorgen over. Je wilt je kind natuurlijk zo goed mogelijk helpen en begeleiden. Maar ondanks jouw hulp, de inspanningen van je kind en de ondersteuning vanuit school wil het maar niet lukken. Dit levert vaak frustratie op, zowel bij kind als ouder.

Gun jij je kind ook meer zelfvertrouwen, meer leerplezier en betere schoolresultaten?

Vaak zie je als ouder door de bomen het bos niet meer als je op zoek bent naar ondersteuning. Die begint vaak op school. Aanvankelijk met extra werk dat je kind mee naar huis krijgt, de tafels extra oefenen, soms bijlessen. Vaak zonder echt resultaat.

Dit kan anders en ik help graag het leren voor jouw kind leuker en makkelijker te maken. In het coachingstraject help ik je kind inzicht te krijgen in zijn eigen leerstijl en geef ik je zoon of dochter handvatten, waardoor hij/zij ervaart dat leren ook gemakkelijker kan. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en verbeteren de leerresultaten. Maar ook het plezier komt weer terug en wie wil nu niet de glimlach van zijn eigen kind zien als het uit school komt.

Werkwijze

Na een telefonische kennismaking, maken we een afspraak voor een intakegesprek. In dit eerste gesprek neem ik het Wereldspel (een non- verbaal onderzoeksinstrument) af. Dit spel bestaat uit allemaal houten huisjes, bomen en beesten. Het kind bouwt daarvan een dorp. De manier waarop hij of zij dit doet, geeft aan of er in taal of in beelden wordt gedacht.

Daarnaast brengen we samen de leerstijl van je kind in kaart en bespreken we aan welke leergebieden we zullen gaan werken. Wanneer duidelijk is dat de werkwijze van IKKI aansluit bij je kind, gaan we direct door met de eerste sessie, zodat jullie daarna direct thuis met praktische handvatten aan de slag kunnen.

Hoe ziet een individueel coachingstraject eruit?

Na de eerste sessie, waarin de basis wordt gelegd, volgt een aantal sessies, waarin we steeds een ander onderdeel van het leren aanpakken. Tussen de sessies zit steeds 3 weken, zodat datgene wat je kind in de sessie geleerd heeft, thuis eigen gemaakt kan worden. Dit doe je samen met jouw kind. Het gemiddeld aantal coachingssessies is 5 tot 8. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind en op welke gebieden jouw kind hulp nodig heeft.

Als specialist beelddenken begeleid ik kinderen uit Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en omstreken.

 

 

Beeld en Brein training

De beeld en brein training in groepsverband bestaat uit 8 lessen van ruim een uur. Hierin leert uw kind leren. De training:

  • Combineert leren en doen!
  • Helpt je informatie beter onthouden
  • Geeft inzicht in hoe je hersenen werken
  • Vergroot je zelfvertrouwen en maakt je sterker
  • Helpt juist bij dyslexie, AD(H)D, ASS en beelddenkers
  • Helpt je effectiever leren door het aanleren van leerstrategien zoals: conceptmapping (bijv. voor verslagen maken of een werkstuk)
225,-