Algemene Voorwaarden IKKI Yoga 2019

Algemene voorwaarden IKKI Yoga 2019

Bij deelname aan een yogales, workshop of privésessie bij IKKI Yoga ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

  • Je bent verplicht voor aanvang van de yogales je fysieke of mentale klachten aan de docent te melden.
  • Neem zelf mee: makkelijk zittende kleding en een badlaken. Yogamatten, kussens en dekens zijn in de ruimte aanwezig.
  • Ieder moment kun je starten met de yogalessen, mits er plek is.
  • Wil je eerst een proefles? Dat kan! Je bent verzekerd van een plek mits je vooraf aanmeldt per sms of what’s app naar 06 38 42 98 46.
  • Na de proefles geef je aan of je doorgaat en per wanneer.
  • Meld je bij verhindering altijd af sms of what’s app.
  • De kosten van een gemiste les zijn voor rekening van de deelnemer. Inhalen van lessen is mogelijk na overleg.
  • Mobieltjes staan uit.

Betalingen
De les- en betaalperioden voor dit lesjaar 2019 zijn opgedeeld in 3 termijnen van 13 weken. De kosten bedragen ongeveer € 7,5 euro per les. Voor kinderen en tieners bedragen de kosten ongeveer 8 euro per les. Voorafgaand aan een nieuwe les- en betaalperiode ontvang je een mail van IKKI Yoga met het verzoek de betaling te voldoen.  Het lesgeld dient, voorafgaand aan het begin van de lessen, te worden voldaan via overschrijving naar bankrekeningnummer NL45 INGB0007 1311 35 t.n.v. Kinderyoga IKKI . Vermeld hierbij duidelijk jouw naam en de lesdag.

Lestijden
Je geeft je op voor een les op een vaste dag, met een vast tijdstip. In deze les is een plekje voor jou gereserveerd. Kun je een keer niet komen dan is dit voor eigen rekening. In overleg met de docente kun je deze les op een ander moment (bij voorkeur binnen de betaalde termijn) inhalen. Je kunt ook lessen van tevoren inhalen. Laat je het even weten als je niet op jouw vaste les kunt komen?

Wijzigingen lesrooster
IKKI behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via o.a. de website. IKKI behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen, zoals bij mooi weer.  In de schoolvakanties (zomer-, herfst-, kerst-, voorjaar- en meivakantie) is er in principe geen les, tenzij anders vermeld.

Ziekte/afwezigheid docente
Ook een yogadocente kan ziek worden of door omstandigheden verhinderd zijn. IKKI houdt zich dan ook het recht voor lessen te annuleren of voor een vervangende docent te zorgen. Bij annulering van de lessen worden de deelnemers bijtijds op de hoogte gebracht en zal er een vervangende les worden ingepland.

Beëindiging van de yogalessen
Er zijn diverse redenen waarom je wilt stoppen. Dat is prima, maar wel onder bepaalde voorwaarden:
Je hebt een maand opzegtermijn, dat wil dus zeggen dat je een maand voordat je wilt stoppen met de yogalessen, schriftelijk/per mail opzegt.
- Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid
IKKI stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding of andere eigendommen en voor letsel of schade tijdens of als gevolg van het verblijf in en/of deelname aan de activiteiten van de yogaschool. IKKI gaat er vanuit dat je verzekerd bent (of voor jouw kind). Bezoek aan de lesruimte van IKKI, in welke hoedanigheid dan ook, is geheel voor eigen risico.  De docent behoudt zich het recht om deelname aan de les te weigeren als deze hiervoor gegronde redenen heeft.

Geldigheid
IKKI behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en tussentijds aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden staan op www.ikki-yoga.nl.