Hoe gaat IKKI om met uw gegevens?

Persoonsgegevens die IKKI verwerkt:

IKKI Kindercoaching en IKKI Yoga verwerken persoonsgegevens.

IKKI Yoga verwerkt onderstaande persoonsgegevens voor het versturen van de facturen en om telefonisch via What’s app kenbaar te maken, wanneer een les verzet wordt of niet door kan gaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die IKKI Kindercoaching verwerkt.
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mail adres
* Overige persoonsgegevens die u tijdens bijvoorbeeld een intakegesprek, mail correspondentie, telefonisch verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die IKKI Kindercoaching verwerkt zijn:
• Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind.

Met welk doel verwerkt IKKI persoonsgegevens:
* Het sturen van facturen
* Verzenden van informatie, rapportage per e-mail of per post.
* U te kunnen bellen of app’en.

Bewaren van de persoonsgegevens

IKKI Kindercoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. IKKI hanteert een bewaartermijn van 2 jaar, geteld vanaf de laatste bijeenkomst. Indien gewenst kan het kind in die twee jaar gemakkelijk terugkeren bij IKKI Kindercoaching, zonder uitgebreid intakegesprek.

Wanneer een ouder dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd. U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen naar: [email protected]

Het delen van persoonsgegevens met derden
IKKI Kindercoaching werkt enkel op verzoek van de ouders samen met school of andere instanties. Wanneer blijkt dat met school of een andere instantie contact wordt opgenomen, gebeurt dit enkel in overleg met de ouders. IKKI Kindercoaching deelt geen verslagen die ouders krijgen na de coaching met derden, zonder dat ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

E-mail
Al het e-mail verkeer verloopt via een beveiligde HTTPS verbinding. Deze versleuteling garandeert een veilige verbinding tussen het e-mail verkeer en alle browsers.

Uw rechten
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IKKI Kindercoaching en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u een verzoek heeft tot inzage, corrigeren, verwijderen, gegevensoverdraging of een verzoek heeft tot intrekking, dan kunt u dit kenbaar maken via: [email protected]

Verantwoordelijkheid
IKKI Kindercoaching heeft de verantwoordelijkheid om serieus en voorzichtig met uw persoonsgegevens om te gaan en neemt hier passende maatregelen op. Zo werkt IKKI Kindercoaching met een beveiligde computer. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via de mail: [email protected]